wt.. maj 21st, 2024
Formalności prawne przy stawianiu hal namiotowych

Formalności prawne przy stawianiu hal namiotowych – hale namiotowe są prostą konstrukcją, którą w każdym momencie można zdemontować. Mogą być obiektami stałymi, które wykorzystywane są przez wiele lat.  Jednak nie można ich postawić dobrowolnie i w dowolnym miejscu. Z punktu widzenia prawa, hale namiotowe są obiektami tymczasowymi. Hale namiotowe to doskonały pomysł na to, aby w krótkim czasie i przy niewielkich kosztach postawić obiekt, który można wykorzystać w dowolnym celu. Postawienie hali namiotowej wymaga spełnienia mniejszej liczby formalności niż w przypadku murowanego budynku.

Hala namiotowa jako obiekt tymczasowy

Hala namiotowa może być użytkowana sezonowo, jak również może pełnić funkcję stałego budynku, w którym zlokalizowany jest magazyn lub obiekt sportowy. Bez względu na okres użytkowania, hala namiotowa jest określana  jako obiekt tymczasowy, który nie jest na stałe związany z gruntem i można zdemontować oraz przenieść na inne miejsce. Formalności, jakie trzeba spełnić, aby ustawić halę namiotową, zależą od czasu, w jakim obiekt ma funkcjonować.

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na budowę

Kwestia pozwolenia na budowę w przypadku hali namiotowej jest niejednoznaczna. W niektórych sytuacjach jest potrzebne pozwolenie na budowę, w innych wystarczy pozwolenie. Ogólnie rzecz ujmując: jeżeli hala być związana z gruntem sezonowo, a czas jej użytkowania jest krótszy niż 180 dni, to nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Po upływie tego terminu należy halę zdemontować i przenieść w inne miejsce, choć o kilkanaście centymetrów. Z tego rozwiązania korzystają organizatorzy przyjęć, restauratorzy, którzy w halach namiotowych prowadzą dodatkową salę dla gości w sezonie wiosenno-letnim oraz wykorzystują halę jako namiot magazynowy lub tymczasową hurtownię. Jeżeli inwestor zamierza postawić halę namiotową na okres dłuższy niż 180 dni, bez konieczności demontażu i ponownego składania w innym miejscu, to musi uzyskać pozwolenie na budowę. W kwestii konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę nie ma  znaczenia sposób przeznaczenia, mocowania do gruntu, czy wielkość hali. Liczy się jedynie czas, w którym obiekt będzie wykorzystywany. Obowiązek dopełnienia formalności i uzyskania ewentualnego pozwolenia na montaż hali namiotowej, to obowiązek inwestora, a nie przedsiębiorcy, który złożył zamówienie na montaż hali. 

Zgłoszenie zamiaru postawienia hali namiotowej

W przypadku hali montowanej na okres do 180 dni zamiar jej postawienia trzeba jedynie zgłosić administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym lub do Działu Architektury w Urzędzie Miasta. W zgłoszeniu muszą znaleźć następujące informacje: termin rozpoczęcia prac montażowych, zakres prac i planowany demontaż. Niezbędne są także dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania nieruchomości, na której ma być postawiona hala namiotowa. Organ może wnieść sprzeciw odnośnie do planów montażu hali w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku. Jeżeli takiego sprzeciwu nie ma, to inwestor może postawić halę namiotową. Budowę hali można rozpocząć wcześniej, jeżeli inwestor otrzymał z urzędu pismo stwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zasady uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku hali namiotowej

Prawo budowlane nie wymaga pozwoleń na budowę w przypadku obiektów postawionych tymczasowo, które nie są trwale powiązane z gruntem i mogą być przemieszczane lub zdemontowane przed upływem 180 dni. Jeżeli hala ma być użytkowana dłużej, wymagane jest pozwolenie na budowę, które trzeba uzyskać przed rozpoczęciem budowy.  Pozwolenie jest wymagane niezależnie od sposobu powiązania z gruntem. Należy wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę i dołączyć następujące dokumenty: projekt budowlany, warunki zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie obiektu. Czas oczekiwania na pozwolenie wynosi 30-90 dni licząc od daty złożenia wniosku. Decyzja uprawomocnia się po 14 dniach. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie gotowości do robót, co trwa 7 dni. Podczas stawiania hali namiotowej https://www.nowhal.pl/hale-namiotowe-kujawsko-pomorskie/ na okres dłuższy niż 180 dni konieczna jest obecność kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego. Warto wiedzieć, że nawet podczas użytkowania hali namiotowej tymczasowo możliwe jest uzyskania pozwolenia na budowę tego obiektu na okres dłuższy niż 180 dni. Jeżeli przed upływem 180 dni, podczas których hala namiotowa może funkcjonować bez pozwolenia, wpłynie wniosek o pozwolenie na budowę, to nie trzeba demontować hali po upływie 180 dni i można spokojnie czekać na zgodę na budowę.

O pozwolenie na budowę najczęściej wnioskują przedsiębiorcy, którzy nie traktują hali namiotowej jako obiektu tymczasowego, np.: właściciele magazynów, czy hal jako obiektu sportowego.

Hale namiotowe zyskały popularność dzięki swojej funkcjonalności i niewielkim kosztom inwestycji i utrzymania. Można w niej zlokalizować wiele rodzajów obiektów: od magazynów po sale weselne.  Jest to konstrukcja uniwersalna, doskonale przystosowana do zmiennych warunków atmosferycznych, jakie panują w kraju nad Wisłą.

By jump