śr.. kwi 24th, 2024
Jak dostać rozwód kościelny?

Jak dostać rozwód kościelny? Kancelaria od rozwodów zaczęła odbierać wiele telefonów w związku z nowymi informacjami od papieża Franciszka. Watykan znacznie ułatwia katolikom unieważnienie małżeństwa, po tym jak papież Franciszek naciska na reformę tego procesu, od dawna krytykowanego jako skomplikowany, kosztowny i niedostępny dla wielu. Ujawnione zasady przyspieszają proces unieważnienia i pozwalają, aby odwołania były oceniane przez lokalnego urzędnika kościelnego zamiast Watykanu, co stanowi znaczącą decentralizację władzy z dala od Rzymu.

Papież powiedział, że zmiany nie będą zachęcać ani “faworyzować” unieważniania małżeństw, ale zmienią czas potrzebny do zakończenia procesu. Podkreślił też, że unieważnienia powinny być bezpłatne. Papież napisał, że zmiany zostaną wprowadzone po to, aby “serca wiernych, którzy czekają na wyjaśnienie ich statusu, nie były długo obciążone ciemnością wątpliwości”. Posunięcie to oznacza oszałamiające odejście od wcześniejszych wysiłków, by uczynić unieważnienia trudniejszymi, zwłaszcza przez bardziej konserwatywnych poprzedników Franciszka, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Prawnik od rozwodów wskazuje, że decyzje papieża są prawdziwym przełomem nie tylko dla katolików.

Rozwód kościelny stanie się łatwiejszy

Podczas gdy nowe zasady będą miały praktyczny wpływ odczuwalny przez katolików na całym świecie, podsycają one również spolaryzowaną debatę wewnątrz Watykanu na temat tego, czy rozwiedzionym i ponownie poślubionym katolikom powinno się oferować Komunię, która obecnie nie jest dozwolona, chyba że dana osoba uzyskała unieważnienie. Biskupi katoliccy spotkają się w Rzymie w przyszłym miesiącu – w drugiej części nadzwyczajnej sesji Synodu Biskupów – aby przedyskutować stosunek Kościoła do współczesnej rodziny. Chociaż kwestia Komunii dla rozwiedzionych katolików była uważana za główny punkt obrad, niektórzy eksperci stwierdzili, że wtorkowe ogłoszenie prawdopodobnie rozładuje tę kwestię. Zasady zostały opracowane przez panel wyznaczonych przez Watykan prawników kanonicznych, którzy spędzili rok na badaniu sposobów uproszczenia procesu, zapewniając jednocześnie, że kościół podtrzymuje swoje stanowisko, że małżeństwo jest zobowiązaniem na całe życie i świętością. Cały proces ułatwienia rozwodów kościelnych opisano jako zmianę mającą służyć biednym i cierpiącym, których małżeństwa się rozpadły.

Zasady rozwodu kościelnego

Kancelaria od rozwodów wskazuje, że para starająca się o unieważnienie nie będzie już potrzebowała drugiego orzeczenia potwierdzającego, aby jej małżeństwo zostało unieważnione po tym, jak zostało już orzeczone przez sąd kościelny. Zamiast tego, “wystarczająca pewność moralna jest osiągana” dzięki jednej decyzji, stwierdził panel. W tym, co jest postrzegane jako prosty przypadek, panel powiedział, że niektóre decyzje o unieważnieniu mogą być podejmowane bezpośrednio przez lokalnego biskupa. Franciszek wezwał biskupów do stworzenia struktur, które byłyby przewodnikiem dla katolików w separacji rozważających unieważnienie lub rozwód. Wśród powodów, dla których strona może starać się o unieważnienie, panel wymienił odkrycie, że jedna z osób w małżeństwie była w związku pozamałżeńskim w czasie trwania małżeństwa, jeśli jeden z małżonków dokonał aborcji oraz jeśli jednej ze stron zabrakło wiary religijnej. Zmiany ułatwią katolikom z całego świata, którzy chcą ponownie zawrzeć związek małżeński, uznanie ich drugiego małżeństwa przez Kościół, co pozwoli im na pełne uczestnictwo w życiu kościelnym. Podczas gdy w USA stosunkowo łatwo jest uzyskać unieważnienie, w krajach takich jak Argentyna czy Chile proces ten może być niezwykle trudny i trwać latami. Jak adwokaci od rozwodów rozpatrują tę kwestię?

Adwokaci od rozwodów – podstawa prawna rozwodu

Główną podstawą do stwierdzenia nieważności jest to, że sakrament małżeństwa nie był ważny. Innymi słowy, jeśli jeden lub oboje małżonkowie nie mieli zamiaru zawrzeć trwałego, wiernego i owocnego (jeśli Bóg zechce) związku, to ta wada powoduje, że małżeństwo jest nieważne. Nawet jeśli para bierze ślub w kościele katolickim przez księdza lub diakona i zamierza przyjąć ważny sakrament, inne czynniki mogą w znacznym stopniu utrudnić ważność małżeństwa, nawet nieświadomie i nieumyślnie. Nie chodzi o to, kto jest winien, jeśli w ogóle ktoś jest winien. Chodzi o to, czy rzekomo ważne małżeństwo jest w rzeczywistości nieważne z poważnego powodu. Jeśli w czasie zawierania małżeństwa istniała poważna przeszkoda, wówczas sakrament małżeństwa jest nieważny, a mężczyzna i kobieta mogą po raz pierwszy zawrzeć ważny związek małżeński z kimś innym. Oprócz tego, że panna młoda lub pan młody celowo nie chcą zawrzeć trwałego, wiernego i owocnego związku, inną przeszkodą byłoby, gdyby któraś z osób nie była w stanie wykonywać obowiązków i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa z powodu poważnego uzależnienia od narkotyków lub alkoholu albo poważnych zaburzeń psychicznych, które były obecne, ale nieznane nikomu w czasie zawierania małżeństwa. Kancelaria prawnicza od rozwodów pomaga również w rozwodach kościelnych.

By jump12