pon. Maj 10th, 2021
Czym jest OCP przewo偶nika?

OCP to termin oznaczaj膮cy ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika, kt贸re wynika z zarobkowego przewozu drogowego towar贸w. Zawierane jest na okres 12 miesi臋cy z wybranym zak艂adem ubezpiecze艅. Ubezpieczenie OCP jest ca艂kowicie dobrowolne, ale jego posiadanie daje wiele korzy艣ci. Kolejnym powodem jest to, 偶e klienci przed podpisaniem umowy z firm膮 transportow膮, cz臋sto sprawdzaj膮, czy wykupi艂a ona ubezpieczenie, kt贸re jest dla nich gwarancj膮 bezpiecze艅stwa.聽

OCP przewo藕nika- korzy艣ci

Polisa daje ubezpieczonej firmie gwarancj臋 na wypadek niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy przewozu (np. kradzie偶, zniszczenie i uszkodzenie towaru, op贸藕nienie dostawy). Tym samym zapewnia podmiotom ubezpieczonym bezpiecze艅stwo i gwarancj臋 wyp艂aty odszkodowania w przypadku wyst膮pienia szkody. Klienci coraz cz臋艣ciej rezygnuj膮 ze zlecania transport贸w firmom transportowym, kt贸re nie posiadaj膮 polisy OCP. Zakres oferty ubezpieczeniowej mo偶e si臋 nieco r贸偶ni膰 dla poszczeg贸lnych firm, cho膰 ich trzon jest do siebie zbli偶ony. Wi臋kszo艣膰 ubezpieczycieli zapewnia ochron臋 przed konsekwencjami zniszczenia lub uszkodzenia towaru spowodowanych wypadkiem, po偶arem, awari膮 albo kradzie偶膮 z parkingu strze偶onego. Aby mo偶na by艂o zrealizowa膰 wyp艂at臋 ubezpieczenia, konieczna jest realizacja obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z podpisanej umowy. Ci膮偶膮 one zar贸wno na przewo藕niku, kierowcy pojazdu, jak i ubezpieczycielu. Niekt贸re towarzystwa oferuj膮 jednak korzystne rozwi膮zanie, jakim jest wyp艂ata odszkodowania nawet w wyniku czynu umy艣lnego lub w istotny spos贸b zawinionego, czyli np. zaniechania kierowcy. Zwykle jednak opcja wi膮偶e si臋 z wy偶szymi op艂atami.

 

Polecamy:

 

OCP przewo藕nika- ile kosztuje?

Jednostkowa sk艂adka za ubezpieczenie mo偶e by膰 inna w zale偶no艣ci od firmy ubezpieczeniowej, co wynika z innych zasad wyliczania sk艂adki. Zazwyczaj obliczana jest w oparciu o roczne obroty netto z us艂ug przewozowych (w zwi膮zku z tym im wy偶sze obroty, tym wy偶sza sk艂adka), rodzaju przewo偶onych towar贸w i wysoko艣ci sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna stanowi膰 ca艂kowit膮 warto艣膰 towaru przewo偶onego w jednym transporcie lub warto艣膰 zaznaczon膮 w li艣cie przewozowym. Koszt polisy zawsze podlega negocjacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe mog膮 r贸wnie偶 wskaza膰 udzia艂y w艂asne przewo藕nika w szkodzie (tzw. franczyza redukcyjna). Taka opcja pozwala na obni偶enie koszt贸w polisy, ale w wyniku powstania szkody, przedsi臋biorca op艂aca cz臋艣膰 strat. Wi臋kszo艣膰 towarzystw ubezpieczeniowych nie podejmuje si臋 ubezpieczania przewozu towar贸w niebezpiecznych ADR i podwy偶szonego ryzyka np. pieni臋dzy, lek贸w, dokument贸w, 偶ywych zwierz膮t, dzie艂 sztuki, elektroniki, tytoniu, alkoholu albo konieczna jest dodatkowa op艂ata uwzgl臋dniaj膮ca szczeg贸ln膮 ochron臋, co wp艂ywa na podwy偶szenie sk艂adek.

OCP przewo藕nika- co warto wiedzie膰 przed zawarciem polisy?

Przed podpisaniem umowy nale偶y dok艂adnie sprawdzi膰, jakich szk贸d i odst臋pstw nie uznaje towarzystwo podczas wyp艂aty ubezpieczenia. Zwykle wy艂膮czenia z zakresu podstawowego ubezpieczenia dotycz膮 niesprawnego pojazdu, niew艂a艣ciwego za艂adowania lub rozmieszczenia towaru, przekazania towaru nieuprawnionej osobie, kierowania pojazdu przez osob臋 nietrze藕w膮 lub nieposiadaj膮c膮 stosownych uprawnie艅, wady ukrytej towaru lub jego cech naturalnych, konfiskaty lub przepadku towaru, wjazdu do wybranych pa艅stw, zatrzymania pojazdu poza parkingami strze偶onymi.

OCP przewo藕nika- rodzaje

Wyr贸偶nia si臋 ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika krajowe oraz mi臋dzynarodowe (dwa obszary terytorialne obowi膮zywania ubezpieczenia). Ich r贸偶nica wynika z r贸偶nych akt贸w prawnych, kt贸re obowi膮zuj膮 w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR w przewozach mi臋dzynarodowych. Obie regulacje wskazuj膮 na odmienny zakres odpowiedzialno艣ci przedsi臋biorcy, kt贸ry wykonuje us艂ugi przewozowe i dlatego towarzystwa ubezpiecze艅 dopasowuj膮 do nich propozycj臋 polis OCP.

Dla kogo jest OC przewo藕nika drogowego (OCPD)

Ubezpieczenie OC 艂adunk贸w w transporcie przewo藕nika drogowego dedykowane jest przedsi臋biorcom, kt贸rzy maj膮 zarejestrowan膮 dzia艂alno艣膰 w zakresie przewozu towar贸w w ruchu krajowym lub mi臋dzynarodowym. Na podstawie przepis贸w przewo藕nik ma obowi膮zek op艂aty strat w przewo偶onym towarze. W przypadku transportu krajowego obowi膮zuj膮 przepisy z Ustawy Prawa Przewozowego, natomiast dla przewoz贸w mi臋dzynarodowych – z Konwencji o Umowie Mi臋dzynarodowego Przewozu Drogowego Towar贸w (CMR). Towarzystwa i agencje ubezpieczeniowe, wychodz膮c na przeciw potrzebom firm przewozowym oferuj膮 ubezpieczenie OCP, kt贸re daje ochron臋 finansow膮 w przypadku strat wynikaj膮cych mi臋dzy innymi z uszkodzenia towaru.聽Podsumowuj膮c, ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika (OCP) to umowa zawierana pomi臋dzy towarzystwem ubezpieczeniowym a w艂a艣cicielem firmy transportowej. Polisa umo偶liwia przeniesienie odpowiedzialno艣ci finansowej na ubezpieczyciela w przypadku spe艂nienia warunk贸w umowy, czyli wyst膮pienia szkody. Przewidziana jest dla podmiot贸w wykonuj膮cych transport krajowy, jak i mi臋dzynarodowy.

By jump4