wt.. maj 21st, 2024
Czym jest OCP przewożnika?

Czym jest OCP przewoźnika? OCP to termin oznaczający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Zawierane jest na okres 12 miesięcy z wybranym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie OCP jest całkowicie dobrowolne, ale jego posiadanie daje wiele korzyści. Kolejnym powodem jest to, że klienci przed podpisaniem umowy z firmą transportową, często sprawdzają, czy wykupiła ona ubezpieczenie, które jest dla nich gwarancją bezpieczeństwa. 

OCP przewoźnika – korzyści

Polisa daje ubezpieczonej firmie gwarancję na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. kradzież, zniszczenie i uszkodzenie towaru, opóźnienie dostawy). Tym samym zapewnia podmiotom ubezpieczonym bezpieczeństwo i gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Klienci coraz częściej rezygnują ze zlecania transportów firmom transportowym, które nie posiadają polisy OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/.

Zakres oferty ubezpieczeniowej może się nieco różnić dla poszczególnych firm, choć ich trzon jest do siebie zbliżony. Większość ubezpieczycieli zapewnia ochronę przed konsekwencjami zniszczenia lub uszkodzenia towaru spowodowanych wypadkiem, pożarem, awarią albo kradzieżą z parkingu strzeżonego. Aby można było zrealizować wypłatę ubezpieczenia, konieczna jest realizacja obowiązków wynikających z podpisanej umowy. Ciążą one zarówno na przewoźniku, kierowcy pojazdu, jak i ubezpieczycielu. Niektóre towarzystwa oferują jednak korzystne rozwiązanie, jakim jest wypłata odszkodowania nawet w wyniku czynu umyślnego lub w istotny sposób zawinionego, czyli np. zaniechania kierowcy. Zwykle jednak opcja wiąże się z wyższymi opłatami.

Polecamy:

OCP przewoźnika – ile kosztuje?

Jednostkowa składka za ubezpieczenie może być inna w zależności od firmy ubezpieczeniowej, co wynika z innych zasad wyliczania składki. Zazwyczaj obliczana jest w oparciu o roczne obroty netto z usług przewozowych (w związku z tym im wyższe obroty, tym wyższa składka), rodzaju przewożonych towarów i wysokości sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna stanowić całkowitą wartość towaru przewożonego w jednym transporcie lub wartość zaznaczoną w liście przewozowym. Koszt polisy zawsze podlega negocjacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również wskazać udziały własne przewoźnika w szkodzie (tzw. franczyza redukcyjna). Taka opcja pozwala na obniżenie kosztów polisy, ale w wyniku powstania szkody, przedsiębiorca opłaca część strat. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie podejmuje się ubezpieczania przewozu towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. pieniędzy, leków, dokumentów, żywych zwierząt, dzieł sztuki, elektroniki, tytoniu, alkoholu albo konieczna jest dodatkowa opłata uwzględniająca szczególną ochronę, co wpływa na podwyższenie składek.

OCP przewoźnika- co warto wiedzieć przed zawarciem polisy?

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić, jakich szkód i odstępstw nie uznaje towarzystwo podczas wypłaty ubezpieczenia. Zwykle wyłączenia z zakresu podstawowego ubezpieczenia dotyczą niesprawnego pojazdu, niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru, przekazania towaru nieuprawnionej osobie, kierowania pojazdu przez osobę nietrzeźwą lub nieposiadającą stosownych uprawnień, wady ukrytej towaru lub jego cech naturalnych, konfiskaty lub przepadku towaru, wjazdu do wybranych państw, zatrzymania pojazdu poza parkingami strzeżonymi.

OCP przewoźnika- rodzaje

Wyróżnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowe oraz międzynarodowe (dwa obszary terytorialne obowiązywania ubezpieczenia). Ich różnica wynika z różnych aktów prawnych, które obowiązują w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. Obie regulacje wskazują na odmienny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy, który wykonuje usługi przewozowe i dlatego towarzystwa ubezpieczeń dopasowują do nich propozycję polis OCP.

Dla kogo jest OC przewoźnika drogowego (OCPD)

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie przewozu towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Na podstawie przepisów przewoźnik ma obowiązek opłaty strat w przewożonym towarze. W przypadku transportu krajowego obowiązują przepisy z Ustawy Prawa Przewozowego, natomiast dla przewozów międzynarodowych – z Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Towarzystwa i agencje ubezpieczeniowe, wychodząc na przeciw potrzebom firm przewozowym oferują ubezpieczenie OCP, które daje ochronę finansową w przypadku strat wynikających między innymi z uszkodzenia towaru. Podsumowując, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OCP przewoźnika https://www.dobre-zycie.pl/co-warto-wiedziec-o-polisie-ocp-przewoznika/ to umowa zawierana pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a właścicielem firmy transportowej. Polisa umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela w przypadku spełnienia warunków umowy, czyli wystąpienia szkody. Przewidziana jest dla podmiotów wykonujących transport krajowy, jak i międzynarodowy.

By jump