pt.. lip 12th, 2024
Systemy fotowoltaiczne - montaż i zasada działania

Systemy fotowoltaiczne – montaż i zasada działania – urządzenia elektryczne w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach wymagają zasilania prądem. Energię elektryczną można czerpać z sieci elektrycznej lub produkować ją we własnym zakresie. Służą do tego systemy fotowoltaiczne, których popularność rośnie wraz z trenem ekologii. Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Z jakich elementów składają się systemy fotowoltaiczne ?

Systemy fotowoltaiczne składają się z wielu urządzeń, w których kluczową rolę odgrywają panele fotowoltaiczne. Mogą zostać zamontowane na dachach lub gruncie. Instalacje wyposażone są w inwerter przekształcający prąd stały w zmienny – dostępny w gniazdkach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, w układach stosowane są zabezpieczenia przeciwnapięciowe, które zapobiegają uszkodzeniu sieci wskutek wyładowań elektrycznych i przepięć. Kluczową rolę odgrywają także elementy montażowe systemu fotowoltaicznego.

Systemy fotowoltaiczne – zasada wytwarzania energii elektrycznej

 Po zamontowaniu systemu fotowoltaicznego następuje wymiana tradycyjnego licznika na dwukierunkowy, która leży w gestii zakładu energetycznego do 30 dni od momentu zgłoszenia mikroinstalacji. Zadaniem urządzenia jest zliczanie energii wysyłanej przez użytkownika do sieci elektrycznej oraz tej, którą z niej  pobiera. Na podstawie uzyskanego bilansu dokonywane jest rozliczenie z publicznym zakładem energetycznym. Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, rozliczenie prosumenta z zakładem energetycznym odbywa się bezgotówkowo i zależne jest od wielkości systemu fotowoltaicznego. Najkorzystniejszą sytuacją jest 100% zużywanie wytwarzanej przez prosumenta energii do własnych celów. Natomiast jeżeli właściciel mikroinstalacji wysyła nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci publicznej, gdzie jest kumulowana, może liczyć na upusty:

  • 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji do 10 kW),
  • 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji do 50 kW).

Systemy fotowoltaiczne zasilane są energią słoneczną, dzięki czemu energia wytworzona i skumulowana latem może służyć do zasilania gospodarstwa domowego w zimie. Prosument może wykorzystać wytworzoną energię przez 365 dni od momentu jej dostarczenia do sieci elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna może być zintegrowana z publiczną siecią elektryczną oraz zużywana na bieżąco. Natomiast nadmiar wyprodukowanego prądu jest kumulowany przez zakład energetyczny. Drugi rodzaj to instalacja, która nie jest podłączona do sieci elektrycznej, a nadwyżki prądu magazynowane są w specjalnych akumulatorach.

Systemy fotowoltaiczne – montaż

Systemy fotowoltaiczne - montaż i zasada działaniaNajczęściej montaż systemów fotowoltaicznych nie wymaga przerabiania istniejącej instalacji elektrycznej, ponieważ zostaje do niej podłączona. Dlatego przebiega szybko i bez dodatkowych kosztów. Natomiast w przypadku nowych domów, w których będzie zainstalowany system fotowoltaiczny warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim trzeba zaplanować umieszczenie falownika w pobliżu głównej rozdzielnicy budynku. Należy wybrać odpowiednie miejsce do zamontowania inwertera, zabezpieczeń  AC/DC oraz licznika. Warto wziąć pod uwagę szacowane zużycie energii potrzebne do funkcjonowania gospodarstwa domowego. W tym celu najlepiej spotkać się z doradcą energetycznym, który oszacuje wstępne zużycie prądu, co umożliwia wybór najbardziej optymalnego systemu fotowoltaicznego. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje taki system? Cena zależy od wielu czynników, do których należą m.in. rozmiar całego systemu w zależności od poboru mocy. Dobierany jest indywidualnie w stosunku do rocznego zapotrzebowania energii przed dom lub przedsiębiorstwo. Kolejnym elementem wpływającym na cenę jest miejsce montażu paneli, np. dach domu, budynku gospodarczego lub na gruncie. Ważne jest również pokrycie dachu oraz rodzaj sfinansowania systemu.

Systemy fotowoltaiczne w wytwarzaniu prądu

Żeby instalacja fotowoltaiczna mogła wytwarzać prąd, potrzebne jest źródło światła, a dokładnie nośnika oddziaływań elektrycznych czyli fotonu. Z tego względu panele często są montowane na dachach budynków lub na dobrze nasłonecznionym gruncie. Promienie słoneczne padające na panele wywołują ruch elektronów, w wyniku którego wytwarza się napięcie elektryczne w postaci prądu stałego. Następnie prąd stały wędruje do falownika, w którym przetwarzany jest w prąd zmienny – taki, który płynie w naszych gniazdkach i zapewnia pracę urządzeń elektrycznych. Wyższe napięcie płynące z systemu fotowoltaicznego powoduje wyparcie prądu dopływającego do domu z publicznej sieci. Natomiast nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do zakładu energetycznego, gdzie są kumulowane. Na podstawie licznika sporządzany jest bilans i rozliczenie z zakładem energetycznym.

Systemy fotowoltaiczne to ekologiczna inwestycja, która pozwala produkować energię w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie. Rosnąca sprzedaż świadczy o coraz większej popularności fotowoltaiki. Montaż przeprowadzany przez profesjonalną firmę przebiega szybko, a istniejąca instalacja elektryczna nie wymaga modyfikacji.

By jump